Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Univerziteta u Beogradu

Informatika

INFORMATIKA

Vežbe strukovne
Vežbe
Predavanja


Udzbenik

ZIMSKI SEMESTAR 2019/2020

Kolokvijum iz Worda za studente OSS se zakazuje za 21. i 22. oktobar 2019. godine. Kolokvijum će se održati u terminu časova vežbi. Materijal za pripremu kolokvijuma možete preuzeti OVDE! Na polaganje OBAVEZNO poneti INDEX!

LETNJI SEMESTAR 2018/2019

Kompletnu svesku sa rezultatima ispita održanog 10.9.2019. za studente OAS preuzmite OVDE, a za studente OSS preuzmite OVDE!

Kompletnu svesku sa rezultatima ispita održanog 27.08.2019. za studente OAS preuzmite OVDE, a za studente OSS preuzmite OVDE!

Kompletnu svesku sa rezultatima svih kolokvijuma, rezultatima ispita održanog u četvrtak 04.07.2019. i predlogom ocena za studente OAS preuzmite OVDE, a za studente OSS preuzmite OVDE. Uputstvo za popunjavanje indeksa preuzmite OVDE! Popunjen indeks doneti prof. Mirkovu na potpis. Termin potpisivanja indeksa će biti naknadno objavljen.

Studenti koji su završili sve obaveze na predmetu treba da provere da li im je ocena iz Informatike za studente OAS i iz Informatike sa osnovama statistike za studente OSS upisana u elektronski indeks. Ukoliko je neko od studenata sve završio, a ocena mu nije upisana u elektronski indeks treba da se javi predmetnom nastavniku kako bi greška bila ispravljena. U papirni indeks treba uneti sve podatke, kako je naznačeno u uputsvu i isti doneti prof, Mirkovu na potpis. Potpisivanje paprirnih indeksa za studente koji su ispit položili u junskom roku biće u julu mesecu. Svim studentima kojima je ocena upisana u eletronski indeks ne treba (i ne mogu) da prijavljuju ispit za naredni rok.

Kolokvijum iz Power pointa za studente OAS se zakazuje za 31. maj 2019. godine. Kolokvijum će se održati u terminu časova vežbi. Materijal za pripremu kolokvijuma možete preuzeti OVDE! Na polaganje OBAVEZNO poneti INDEX!!!

Kolokvijum iz Excela za studente OAS se zakazuje za 12. april 2019. godine. Kolokvijum će se održati u terminu časova vežbi. Materijal za pripremu kolokvijuma možete preuzeti OVDE! Na polaganje OBAVEZNO poneti INDEX!

 

ZIMSKI SEMESTAR 2018/2019

Rezultate ispita održanog 08.02.2019. preuzmite OVDE! Studenti koji su položili sve delove ispita treba da popune svoj indeks i da odnesu red. prof. dr Draganu Mirkovu na potpis. Uputsvo za popunjavanje indeksa preuzmite OVDE!

Rezultate ispita održanog 25.01.2019. preuzmite OVDE! Termin upisa ocena za studente koji su položili sve delove ispita biće naknadno objavljen. Ocene isključivo upisuje red. prof. dr Dragan Mirkov.

Rezultate ispita održanog 18.01.2019. preuzmite OVDE!

Rezultate kolokvijuma za studente OSS održanog 20. i 21. novembra preuzmite OVDE!

Rezultate kolokvijuma za studente OSS održanog 22. i 23. oktobra preuzmite OVDE!

U periodu između 15. i 19. oktobra svi studenti sa Strukovnih studija su dužni da otvore svoj nalog na Microsoft office 365 online platformi. Studenti koji budu prisutni na časovima vežbi u toku nedelje tu obavezu će završiti u toku časa, a svi ostali su dužni da se jave doc. dr Milošu Markoviću kako bi dobili potrebne parametre za otvaranje naloga. Studenti koji ne otvore svoj nalog neće moći da ispunjavaju obaveze na predmetu Informatika sa osnovama statistike.

Kolokvijum iz Worda za studente OSS se zakazuje za 22. i 23. oktobar 2018. godine. Kolokvijum će se održati u terminu časova vežbi. Materijal za pripremu kolokvijuma možete preuzeti OVDE! Na polaganje OBAVEZNO poneti INDEX!

LETNJI SEMESTAR 2017/18

Kompletnu svesku sa rezultatima ispitnog roka Septembar 2 za studente OAS preuzmite OVDE, a za studente OSS preuzmite OVDE! Ovo je bio poslednji termin za polaganje ispita u školskoj 2017/2018 godini.

STUDENTI U TERMINU UPISA OCENA DOLAZE SA POPUNJENIM INDEKSOM (BODOVI I DATUMI) DA NASTAVNIK POTPIŠE INDEKS!!!! NA WEB PREZENTACIJI PREDMETA SE NALAZI VELIKA EXCEL SVESKA U KOJOJ STUDENT KOJI JE SVE POLOŽIO MOŽE VIDETI SVOJE BODOVE I DATUME KOJE TREBA DA UPIŠE U INDEKS. NA USPISU OCENA STUDENTI NE MORAJU BITI LIČNO PRISUTNI.

 

ZIMSKI SEMESTAR 17/18

Mole se studneti koji su sve položili da provere da li usvom elektronskom indeksu vide svoju ocenu. Ukoliko ne vide ocenu neka se jave predmetnom nastavniku na mail dmirkov@gmail.com Poslednju verziju rezultata preuzmite OVDE! Termin za uspi ocena, kao i uputstvo šta treba upisati u indeks biće naknadno objavljeni.

Rezultate praktičnog ispita održanog 30.01.2018. preuzmite OVDE! Kompletnu svesku sa rezultatima praktičnih i teorijskih ispita sa predlogom ocena nakon drugog termina u januarsko-februarskom roku preuzmite OVDE!

Kompletnu svesku sa rezultatima praktičnog i teorijsog dela ispita nakon prvog termina u januarsko-ferbruarskom roku preuzmite OVDE!

Rezultate praktičnog dela ispita održanog 16.01.2018. preuzmite OVDE!

Kolokvijum iz Excela za studente OSS se zakazuje za 20. i 21. novembar 2017. godine. Kolokvijum će se održati u terminu časova vežbi. Materijal za pripremu kolokvijuma možete preuzeti OVDE! Na polaganje OBAVEZNO poneti INDEX!

Rezultate kolokvijuma održanog 23. i 24. oktobra možete preuzeti OVDE!

Kolokvijum iz Worda za studente OSS se zakazuje za 23. i 24. oktobar 2017. godine. Kolokvijum će se održati u terminu časova vežbi. Materijal za pripremu kolokvijuma možete preuzeti OVDE! Na polaganje OBAVEZNO poneti INDEX!

LETNJI SEMESTAR 2016/17

Rezultati roka SEPTEMBAR 2 za studente OAS i OSS

Kompletnu svesku sa rezultatima teorijskog i praktičnih kolokvijuma kao i sa predlogom ocena za studente OAS preuzmite OVDE, a za studente OSS preuzmite OVDE!

Rezultati JUNSKOG roka

Kompletnu svesku sa rezultatima teorijskog i praktičnih kolokvijuma kao i sa predlogom ocena za studente OAS preuzmite OVDE, a za studente OSS preuzmite OVDE!

Upis ocena za studente koji su ispit položili u junskom ispitnom roku biće po završetku julskog roka. Studenti koji su ispit položili u junskom roku ne treba da ponovo prijavljuju ispit.

Rezultate praktičnog ispita održanog 09.06.2017. za OSS preuzmite OVDE. Rezultate za OAS preuzmite OVDE

Kompletnu svesku sa rezultatima teorijskog i praktičnih kolokvijuma kao i sa predlogom ocena za studente OAS preuzmite OVDE!

Rezultate kolokvijuma održanog 26.05.2017. preuzmite OVDE!

Rezultate kolokvijuma održanog 28.04.2017. preuzmite OVDE!

Konačne rezultate ispita u aprilskom roku i predlog ocena za studente OSS preuzmite OVDE

Rezultate kolokvijuma iz obrade teksta koji je održan 17.03.2017 preuzmite OVDE!

ZIMSKI SEMESTAR 2016/17

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) JANUAR 1 i 2

 

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) PREDROK

REZULTATI KOLOKVIJUMA

LETNJI SEMESTAR 2015/16

 

Predlog ocena: Ponedeljak 19. Septembar 2016.
Rok za žalbe 20. septembar 2016.
Upis ocena strukovne studije Sreda 21. septembar 2016. (u 8:30 soba 38)

PROVERI REZULTATE (OCENU-Akademske) OKTOBAR 2016

PROVERI REZULTATE (OCENU-Strukovne)_OKTOBAR 2016


PROVERI REZULTATE (OCENU-Akademske) ŞEPT. 2016

PROVERI REZULTATE (OCENU-Strukovne)_SEPT. 2016

 

OBAVEŠTENJE:

Predlog ocena: Ponedeljak 11. jul 2016
Rok za žalbe 12. jul 2016
Upis ocena strukovne studije Sreda 13. jul 2016 (u 9:30 soba 38)
Upis ocena akademske studije Sreda 13. jul 2016 (u 10:00 soba 38)

PROVERI REZULTATE (OCENU-Akademske) JUL 2016

PROVERI REZULTATE (OCENU-Strukovne)_JUL 2016

 

PROVERI REZULTATE (OCENU-Akademske) JUN 2016

PROVERI REZULTATE (OCENU-Strukovne) JUN 2016

 

OBAVEŠTENJE:

Predlog ocena: Ponedeljak 20. juni 2016
Rok za žalbe 21. juni 2016
Upis ocena strukovne studije Četvrtak 23. juni 2016 (u 9:30 soba 38)
Upis ocena akademske studije Četvrtak 23. juni 2016 (u 10:00 soba 38)

OBAVEZNO PROČITAJ:     TOK ISPITA

REZULTATI ISPITA AKADEMSKE STUDIJE

REZULTATI ISPITA STRUKOVNE STUDIJE

REZULTATI KOLOKVIJUMA (svi)

RAČUN OCENE (preuzmi svesku)

PROVERI REZULTATE (OCENU-Strukovne) April 2016

PROVERI REZULTATE (OCENU-Strukovne) Januar 2016

OBAVEZNO PROČITAJ:     TOK ISPITA

Upis ocena u ponedeljak (8.2.2.16. u 9:00 (soba 38)

Rezultati svih kolokvijuma (i prvi termin januar 2016)

LETNJI SEMESTAR 2014/15

PROVERI REZULTATE (OCENU-AKADEMSKE) (Oktobar)

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) (Oktobar)

Rezultati oktobar 2015 akademske studije

Rezultati oktobar_2015 strukovne studije

Mole se svi studenti koji su do poslednjeg roka položili ispit da provere u svom elektronskom dosijeu (informacioni sistem preko koga prijavljuju ispite) da li je ta ocena uneta. Studenti koji su u ovom roku položili treba da provere rezultat i ukoliko im se  dokumentu u kome proveravaju ocene (na ovoj web stranici) ne pojavljuje ocena (a imaju sve delove položene) to treba da prijave nastavniku elektronski (dmirkov@gmail.com) najkasnije do sutra (24.9.2015 do 9:00). Naknadne primedbe, korekcije neće biti moguće).

PROVERI REZULTATE (OCENU-AKADEMSKE) (Septembar)

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) (Septembar)

Rezultati septembar 2015 akademske studije

Rezultati septembar_2015 strukovne studije

Rezultati juli 2015 akademske studije

PROVERI REZULTATE (OCENU-AKADEMSKE) (Juli)

Sve ocene ostvarene u junskom ispitnom roku, biće unete u bazu (FIS), dok će upis tih ocena u indeks uslediti u septembru (za studente koji su prijavili ispit i položili- neće morati ponovo da prijavljuju!)

Rezultati juli 2015 strukovne studije

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) (Jul)

Sve ocene ostvarene u junskom ispitnom roku, biće unete u bazu (FIS), dok će upis tih ocena u indeks uslediti u septembru (za studente koji su prijavili ispit i položili- neće morati ponovo da prijavljuju!)


Rezultati juni 2015 akademske studije

PROVERI REZULTATE (OCENU-AKADEMSKE) (Juni)

Sve ocene ostvarene u junskom ispitnom roku, biće unete u bazu (FIS), dok će upis tih ocena u indeks uslediti u septembru (za studente koji su prijavili ispit i položili- neće morati ponovo da prijavljuju!)

Rezultati juni 2015 strukovne studije

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) (Juni)

Sve ocene ostvarene u junskom ispitnom roku, biće unete u bazu (FIS), dok će upis tih ocena u indeks uslediti u septembru (za studente koji su prijavili ispit i položili- neće morati ponovo da prijavljuju!)


PROVERI REZULTATE (OCENU-AKADEMSKE) (PREDROK)

OBAVEZNO PROČITAJ:     TOK ISPITA

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) (APRIL)

Sve ocene ostvarene u aprilskom ispitnom roku, biće unete u bazu (FIS), dok će upis tih ocena u indeks uslediti u septembru (za studente koji su prijavili ispit i položili- neće morati ponovo da prijavljuju!)

OBAVEZNO PROČITAJ:     TOK ISPITA

ZIMSKI SEMESTAR 2014/15

 

Upis OCENA: Sreda (18. februar) u 9:00 (soba 38); Doći sa popunjenim indeksom

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) (Januar/Februar)

REZULTATI KOLOKVIJUMA-SVI

OBAVEZNO PROČITAJ:     TOK ISPITA


LETNJI SEMESTAR 2013/14

PROVERI REZULTATE (OCENU AKADEMSKE) OKTOBARSKI ispitni rok

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) OKTOBARSKI ispitni rok

 

OKTOBAR 2: Praktični deo ispita (učionica) 29. septembar 2014 u 12:00; Teorijski deo ispita (učionica) 29. septembar 2014 u 14:15

UPIS OCENA (OKTOBAR) u petak 26.septembra 2014 u 9:00 (soba 38)

Rezultati su objavljeni na oglasnoj tabli (soba 38)

Upis ocena u ČETVRTAK 11. septembar 2014. u 11:30 (Soba 38)

PROVERI REZULTATE (OCENU AKADEMSKE) Septembarski ispitni rok

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) Septembarski ispitni rok

PROVERI REZULTATE (OCENU AKADEMSKE) Julski ispitni rok

PROVERI REZULTATE (OCENU AKADEMSKE) Junski ispitni rok

PROVERI REZULTATE (OCENU-STRUKOVNE) Junski ispitni rok

OBAVEZNO PROČITAJ:     TOK ISPITA

REZULTATI AKADEMSKE-JUNI 2014

REZULTATI STRUKOVNE-JUNI 2014

REZULTATI KOLOKVIJUMA-PREDROK

PREDLOG OCENA-PREDROK

Rezultati svih kolokvijuma (Informatika-izborni predmet) sa predlogom ocena biće istaknuti u ponedeljak 9. juna 2014

PROVERI REZULTATE (OCENU) Aprilski ispitni rok

ZIMSKI SEMESTAR 2013/14

Upis ocena: Utorak 17. februar u 9:00 u sobi 38 (doći sa pripremljenim indeksima)

 OBAVEZNO PROČITAJ:     TOK ISPITA

PROVERI REZULTATE (OCENU)   Februarski ispitni rok

PROVERI REZULTATE (OCENU)   Januarski ispitni rok

Svi studenti koji žele da ponište jedan ili više delova ispita moraju da se jave najkasnije do 30. januara 2014

Rezultati kolokvijuma (2013/14)

Izračunaj ocenu


LETNJI SEMESTAR 2012/13

 


REZULTATI ispita strukovne studije (oktobar 2013)

REZULTATI ispita akademske studije (oktobar 2013)

 

OKTOBAR (2) petak 27.septembar 2013

PRAKTIČNI: 9:00

TEST: 12:00

Pregled rezultata akademske studije

Pregled rezultata strukovne studije

Upis ocena za sve studente koji su položili sve celine (videti liste iznad:

Četvrtak, 19. septembar, 2013. godine u  9:00, (soba 38)

REZULTATI ispita strukovne studije (septembar 2013)

REZULTATI ispita akademske studije (septembar 2013)


UPIS OCENA (STUDENTI KOJI SU POLOŽILI U JUNU I JULU)

ČETVRTAK 12.09.2013.

  •  INFORMATIKA I INFORMATIKA SA OSNOVAMA STATISTIKE U 9:00

  • UVOD U ISTRAŽIVAČKI RAD 10:30

  • INFORMACIONI SISTEMI U SPORTU/FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU 11:30


PREDLOG OCENA Strukovne studije (jul 2013)

PREDLOG OCENA Akademske studije (jul 2013)

REZULTATI ispita strukovne studije (jul 2013)

REZULTATI ispita akademske studije (jul 2013)

PREDLOG OCENA Strukovne studije (jun 2013)

PREDLOG OCENA Akademske studije (jun 2013)

REZULTATI ispita strukovne studije (jun 2013)

REZULTATI ispita akademske studije (jun 2013)

PREDLOG OCENA

REZULTATI Kololvijuma (svi kolokvijumi)

POTPISI:

  •  Sreda, 5.juni od 10:00 do 12:00 u sobi 38 (studenti ne moraju doći lično već umesto njih indeks  može doneti  neko drugi)

REZULTATI Kololvijuma (teorijski deo)

OBAVEŠTENJE O POLAGANJU ISPITA U JUNSKOM I JULSKOM ISPITNOM ROKU

Preuzmi: TEKST OBAVEŠTENJA

OBAVEŠTNJE:

ISPRAVKA (zbog kolokvijuma iz antropomotorike)

Kolokvijum (teorijski deo): PONEDELJAK 20. maj (u terminu predavanja)

REZULTATI KOLOKVIJUMA (Obrada teksta; Rad sa tabelama)

 


Upis ocena: ponedeljak 29.04.2013.  u 12:30; soba 38 (videti uputstvo na oglasnoj tabli!)

Predlog_ocena_april 2013 (strukovne studije)

Rezultati ispita -april 2013

 

ZIMSKI SEMESTAR 2012/13

(Informacija za studente strukovnih studija, Obavezni predmet INFORMATIKA SA OSNOVAMA STATISTIKE)

 

Upis ocena: ponedeljak 25.02.2013.  u 10:00; soba 38 (videti uputstvo na oglasnoj tabli!)

Predlog_ocena_februar 2

Pregled rezultata (dopunjeno)

Upis ocena: utorak 19.02.2013.  u 10:00; soba 38 (videti uputstvo na oglasnoj tabli!)

Predlog ocena februar 1

Upis ocena: ponedeljak 04.02.2013.  u 10:00; soba 38 (videti uputstvo na oglasnoj tabli!)

Predlog ocena januar

IZRAČUNAJ OCENU

Pregled rezultata (sve)

Pregled rezultata (dopunjeno)

Raspored polaganja prvog kolokvijuma 

LETNJI SEMESTAR 2011/12

(Informacija za studente akademskih studija, izborni predmet INFORMATIKA)

OKTOBAR 2012 (2)

UPIS OCENA: Sreda 10:00 do 10:30

 

ISPIT SE MOŽE POLAGATI SAMO UZ ISPITNU PRIJAVU

PRAKTIČNO:

  • Studenti koji polažu tri modula: Učionica za informatiku u 8:00

  • Studenti koji polažu dva ili jedan modul: Učionica za informatiku u 10:30

TEST:

AMFITEATAR 3 u 14:00

 

REZULTATI ISPITA (OKTOBAR 2012)

OCENE: Strukovne studije

OCENE: Akademske studije

Rezultati: Strukovne studije

Rezultati: Akademske studije

REZULTATI ISPITA (SEPTEMBAR 2012)

OCENE: Strukovne studije

OCENE: Akademske studije

Rezultati: Strukovne studije

Rezultati: Akademske studije

Upis ocena: Ponedeljak 17.9.2012 10:00-11:00; Utorak 17.9.2012 9:00-10:00

 

REZULTATI ISPITA (JULI 2012)

Strukovne studije

Akademske studije

Upis ocena: utorak 17.06.2012 12:00-14:00; Četvrtak 19.6.2012 9:00-12:00

 


REZULTATI ISPITA (JUN 2012)

 

Predlog konačnih ocena

Ukoliko postoje primedbe na predlog ocena (ili nedostaju rezultati) studenti se mogu javiti predmetnom nastavniku najkasnije do 6.jula 2012

Strukovne studije

Akademske studije

 

Popunjavanje indeksa (izračunavanje ocena):

Ukoliko želite da izračunate ocenu, ili vidite kako treba da popunite indeks, preuzmite aplikaciju:

INDEKS_OCENE

 

KOLOKVIJUMI:

 

REZULTATI SVIH KOLOKVIJUMA sa predlogom ocena

 

Rezultati kolokvijuma (dopuna)

Rezultati kolokvijuma (tabelarna izracunavanja)

Rezultati kolokvijuma (obrada teksta)

 

APRILSKI ROK:

 

Pregled rezultata (informatika sa osnovama statistike)

27. februara počinje nastava i vežbe 

ZIMSKI SEMESTAR 2011/12

(Informacija za studente strukovnih studija, Obavezni predmet INFORMATIKA SA OSNOVAMA STATISTIKE)

 

FEBRUARSKI ROK

Pregled rezultata u januarskom i februarskom ispitnom roku

Predlog ocena (februar 2012)

Upis ocena: Utorak, 28.mart 2012. godine, u 10:30

25.januar 2012. godine

Pregled rezultata (kolokvijumi i januarski ispitni rok)

Predlog konačnih ocena (studenti koji su sve položili)

UPIS OCENA: Ponedeljak 30. januar u 10:00 (soba 38)

Pre ulaska pogledati uputstvo za popunjavanje indeksa na oglasnoj tabli

19. januar 2012. godine

Rezultati testa (drugi deo)

18. januar 2012. godine

Kolokvijum (test drugi deo) biće održan u četvrtak 18. januara u 14:30

Rezulati praktičnog dela ispita (sva tri dela)

4.januar 2012. godine

Važna obaveštenja

Nadoknada predavanja od četvrtka 29.12.2012, biće održano u sredu 11. januara 2012. godine.

Drugi kolokvijum (teorijski deo) biće održan u četvrtak u terminu predavanja, 12. januara 2012. godine.

Raspored polaganja drugog kolokvijuma (praktični deo): RASPORED

 


28. novembar 2011. godine

Kolokvijum (teorijski deo): Četvrtak, 1.12.2011, u 16:00 (amfiteatar I).

11. novembar 2011. godine

RASPORED POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA:

(Studenti polažu kolokvijum u svom terminu vežbi, podeljeni u dve grupe; za datum pogledati spiskove)

Spiskovi


PODSETNIK

 Predavanja iz informatike sa osnovama statistike održavaju se četvrtkom u amfiteatru I, sa početkom u 14:30 (kada nema Nastavno-naučnog veća), odnosno u 16:15


20. oktobar 2011. godine

NADOKNADA predavavanja (nije održano 20. oktobra, zbog službenog puta nastanvnika) biće održana u sredu 03. novembra 2011 u 8:15).


17. oktobar 2011. godine

NADOKNADA predavavanja (nije održano 13. oktobra, zbog seminara trenera) biće održana u sredu 19. oktobra 2011 u 8:00).


 


 

LETNJI SEMESTAR 2010/11

(Informacija za studente akademskih studija, Izborni predmet INFORMATIKA)

 

UPIS OCENA 4.oktobar 2011 u 11:30

Rezultati (oktobar 2011)

PREDLOG OCENA (Informatika)

PREDLOG OCENA (Informatika sa osnovama statistike)

(proveriti kod predmetnog nastavnika)

UPIS OCENA:

Sreda, 21.09.2011 u 10:00;
Četvrtak 22.11.2011 u 13:00

SEPTEMBAR 2011

REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU


UPIS OCENA IZ INFORMATIKE/INFORMATIKE SA OSNOVAMA STATSITIKE:

UTORAK 12. JUL U 13:00

Pre predaje indeksa pogledati uputsvo na oglasnoj tabli.

PREDLOG OCENA IZ INFORMATIKE (PREDROK/JULSKI ROK)

REZULTATI ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU

 


UPIS OCENA IZ INFORMATIKE/INFORMATIKE SA OSNOVAMA STATSITIKE:

PETAK 24. JUN U 11:00

Pre predaje indeksa pogledati uputsvo na oglasnoj tabli.

 

PREDLOG OCENA IZ INFORMATIKE (PREDROK/JUNSKI ROK)

REZULTATI ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

09. JUN 2011. GODINE

 

16. MAJ 2011. GODINE

 
 

ZIMSKI SEMESTAR 20010/11

(Informacija za studente strukovih studija, predmet INFORMATIKA SA OSNOVAMA STATISTIKE)


REZULTATI FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Molimo Vas da pre dolaska u sobu 38, pogledate uputsvo za pripremu indeksa (da bi ubrzali upis).

Termini upisa ocena za studente koji su položili u FEBRUARU i nisu upisali ocenu u januraskom ispitnom roku biće istaknut u sredu (16.2.2011.)

REZULTATI JANUARSKI ISPITNI ROK

Termini upisa ocena za studente koji su položili ispit u predroku.

Molimo Vas da pre dolaska u sobu 38, pogledate uputsvo za pripremu indeksa (da bi ubrzali upis).

Termini upisa ocena za studente koji su položili u januaru biće istaknut u sredu (2.2.2011.)

 

Kolokvijum (teorijski deo) biće održan u četvrtak (13. januar 2011. godine) u 14:30 (AMFITEATAR 2).

Rezultati (kolokvijum moduli 3 i 7)

Raspored polaganja kolokvijuma

4. novembar 2010. godine

U četvrtak će predavanje početi u 14:30 (nema veća).


25. oktobar 2010. godine

  • U ponedeljak 25. oktobra, zbog službenih obaveza nastavnika,  neće biti konsultacija.
  • U četvrtak 25. oktobra, zbog službenog odsustva nastavnika, neće biti predavanja.

21. oktobar 2010. godine

Kada god se ne održava Nastavno naučno veće Fakulteta, predavanja će počinjati u 14:15

  • 21.10.2010 predavanje će početi u 14:15

 

 

Adresa za slanje domaćih zadataka (studenti strukovnih studija)

informatika.domaci.ssfsfv@gmail.com

Adresa za slanje domaćih zadataka (studenti na odseku sport):

informatika.domaci.sp@gmail.com

Adresa za slanje domaćih zadataka (studenti na odseku fizičko vaspitanje):

informatika.domaci.fv@gmail.com

 

 

KADROVSKI CENTAR


TEME    UPUTSTVO            

STRUKOVNE STUDIJE


Svi studenti kojima je informatika diferencijalni ispit nastavu (predavanja i vežbe) mogu slušati (raditi)sa studentima prve godine strukovnih studija (pogledati raspored strukovnih studija)

Materijal za diferencijalni ispit se nalazi OVDE.

Dragan Mirkov


Termini za konsultacije:

Ponedeljak: 11:30 do 12:30

Četvrtak: 11:45 do 13:00

Upis ocena (KADA NIJE REDOVAN ISPITNI ROK)

  • Svaki drugi četvrtak u mesecu (u terminu konsultacija)

U redovnim ispitnim rokovima termini upisa ocena biće istaknut na oglasnoj tabli, forumu i WEB prezentaciji predmeta (nakon završetka ispita)

 
 

Copyright © Mirkov. All Right Reserved.