Politika kvaliteta Štampa
O Fakultetu

 Kvalitet obrazovnih procesa i naučno-istraživačkog rada je primarni interes i deo poslovne politike Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Nastavni procesi na svim studijskim programima, naučno-istraživački rad i poslovanje Fakulteta moraju imati zadovoljavajući nivo i biti prepoznatljivi i cenjeni od strane studenata, poslodavaca i zaposlenih.

 Savet Fakulteta je na svojoj sednici od 4.7.2019. usvojio novu Strategiju obezbeđenja kvaliteta:


 povratak na sadržaj  O Fakultetu