Objekti Štampa
O Fakultetu
Kompleks Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na Košutnjaku sastoji se od glavne zgrade, sale za vežbanje, studentskog doma i menze. Administartivna zgrada Fakulteta, namenski je građena od 1962 do 1968 i u najvećoj meri zadovoljava zahteve u vezi sa teorijskom nastavom, kako za potrebe predavanja tako i za potrebe teorijskih vežbi.

Dva velika amfiteatra sa po 120 mesta opremljena su odgovarajućim audio-vizuelnim sredstvima (grafoskop, audio sistem i video-projektor), kao i dva manja amfiteatra sa po 100 mesta. Postoje dve učionice koje mogu da prime po 36 studenata, specijalizovana učionica za informatiku i specijalizovana učionica za grupu medicinskih predmeta (Medicinsko-biološka jedinica i Psihološka jedinica) u sklopu Metodičko-istraživačke laboratorije (MIL).

Često se za manje grupe studenata i za odbrane diplomskih radova koristi i prostor svečane sale, koji je takođe opremljen savremenim audio-vizuelnim sredstvima. Za odbrane diplomskih radova koristi se i sala dekanata, uređena za radne sastanke.
Čitaonicu, koja se nalazi u okviru biblioteke, opremljenu umreženim računarima i povezanu na internet može istovremeno koristiti 30 studenata. Ona se takođe po svojoj nameni može uvrstiti u nastavne prostore.

Otvoreno igralište za fudbal sa travnatom podlogom, borilišta za atletiku i površine koje se mogu koristiti kao rukometna, odbojkaška i košarkaška igrališta uređena su na zemljištu Fakulteta. Od otvorenih igrališta postoje i četiri teniska igrališta sa šljakastim podlogama, od kojih se dva u zimskom periodu pokrivaju balon-halom.

Neposredna blizina Košutnjaka obezbeđuje više slobodnih površina koje se koriste za potrebe praktične nastave (staze za trčanje, livade za vežbe oblikovanja i sl.).

AdmirorGallery