Misija Štampa
O Fakultetu


Polazeći od činjenice da je visoko obrazovanje osnov razvoja i ekonomskog napretka društva, zasnovanog na znanju, unapređenju ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Fakulteta je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.

indent1 Polazeći od osnova utvrđenih misijom Fakulteta je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanja u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja.