Informacije za studente u vezi organizacije i realizacije aprilskog ispitnog roka Štampa
Ispitni rokovi
ponedeljak, 18 maj 2020 17:28
Informacije za studente
u vezi organizacije i realizacije aprilskog ispitnog roka

(na osnovu preporuka nadležnih ministarstava, institucija i UB)

 

 1. Prijava ispita: Iz bezbednosno-zdravstvenih razloga, studenti su obavezni da prijave ispit i kad nameravaju da polažu samo praktičan deo ispita (ovo je inače pravilo i za redovno stanje, koje se kod nas uglavnom nije primenjivalo), odnosno, praktičnom delu ispita će moći pristupiti samo studenti koji su prijavili ispit. Nastavnici će imati precizan uvid o maksimalnom broju studenata na ispitu i pripremiti se za adekvatnu realizaciju ispita.
 2. Studenti koji se ne nalaze u Srbiji: Određeni broj studenata u vreme ispitnog roka, iz opravdanih razloga neće biti u Srbiji. Ovi studenti će prijaviti željene ispite u aprilskom roku. Nastavnici će dobiti spisak ovih studenata i biti u obavezi da zajedno sa njima nađu naknadni termin za polaganje ispita u periodu do početka junskog ispitnog roka.
 3. Radno vreme: Fakultet će radnim danima u vreme aprilskog ispitnog roka (25-31.5.) raditi od 8-20 časova, a u subotu i nedelju od 9-15 časova.

  Studenti koji ulaze u zgradu fakulteta moraju poštovati mere koje važe za ulazak u zgradu fakulteta objavljene na sajtu fakulteta u Odluci o radu fakulteta dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID 19. Da bi se smanjio broj osoba ispred i u zgradi fakulteta, studenti treba da planiraju dolazak pred zgradu fakulteta oko 20 minuta pre zakazanog tremina ispita, a da u samu zgradu ulaze 10 minuta pre ispita. Studenti koji ne polažu ispite ne treba, bez preke potrebe, da ulaze u zgradu fakulteta.
  Nastavnici, u skladu sa brojem kandidata na ispitu, organizuju ispit tako da se na minimum svede okupljanje studenata u hodniku i drugim prostorijama u zgradi Fakulteta.
 4. Pismeni ispit u amfiteatru: Maske su obavezne za nastavnika i studente. Mesta za sedenje će biti označena u amfiteatru, tako da obezbede preporučenu socijalnu distancu zbog čega je broj studenata u amfitetarima ograničen (veliki amfiteatar 40, a mali 24). Studenti ne smeju da se grupišu ispred ulaza u amfiteatre, već treba da drže međusobno rastojanje od 2 metra i da u amfitetatar ulaze u koloni pod kontrolom nastavnika/saradnika.

  Isti raspored sedenja će, za sada, važiti i za eventualne pismene kolokvijume u amfiteatru, koji će se organizovati u vreme nadoknade časova u periodu od 1-19.6.
 5. Usmeni ispit u kancelariji: Maske su obavezne za nastavnika i studente. Po pravilu u kancelariji su profesor i dva studenta. Prilagoditi raspored sedenja tako da se obezbede najmanje dva metra međusobnog rastojanja. Ukoliko to nije moguće, u kancelariji su samo profesor i student koji odgovara, vrata kancelarije otvorena. Ostali studenti u hodniku na minimum 2 metra međusobnog rastojanja.
 6. Praktičan ispit u sali: Svlačionice se ne koriste. Studenti ulaze u salu sa maskama. Dolaze u sportskoj opremi, sa sobom donose samo čiste patike. Preobuvanje na početku i kraju ispita se vrši pored zida sale, gde se i ostavljaju patike i eventualni višak stvari. Gde je to god moguće student izvodi motoričke zadatke sa maskom na licu. Minimum dva metra rastojanja u svakom trenutku, nema kontakta. Posle upotrebe sprava ili rekvizita, isti se moraju dezinfikovati, pre nego što ih koristi sledeći student.
Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:
 povratak na sadržaj  Ispitni rokovi