Obaveštenje o prijavi ispita VII/2019. Štampa
Ispitni rokovi
sreda, 12 jun 2019 14:22
PRIJAVA ISPITA ZA JULSKI ISPITNI ROK ŠK. 2018/19. GODINE VRŠI SE ISKLjUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM
(za studente svih nivoa studija koji imaju korisnički nalog u E-student aplikaciji).

 

Elektronska prijava ispita je od: 17.06.2019.g. do 21.6.2019.g.

Napomene:

  • Od 19. do 21.06.2019. šalter STUDENTSKE SLUŽBE biće otvoren od 08.00 do 09.00h, samo za studete koji trebaju da predaju svoje verzije završnih radova;
  • U 9.00h počinje prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu OAS i OSS i šalter studentske službe NEĆE RADITI;
  • SREDSTVA KOJIMA STUDENTI RASPOLAŽU NA SVOJIM KREDITIMA U OKVIRU E-STUDENT APLIKACIJE MOGU KORISTITI SAMO ZA PLAĆANjE RATA ŠKOLARINE, PRIJAVE ISPITA;
  • Uputstvo za prijavu ispita:
    Pre nego što student želi da prijavi ispit, potrebno je da na svom kreditu u okviru e-Student aplikacije ima dovoljnu količinu sredstava za plaćanje. Ukoliko student nema dovoljnu količinu sredstava, potrebno je da ista prethodno uplati nekoliko dana ranije (preporučeno minimum 4 radna dana). Sredstva se mogu uplatiti na šalteru u bilo kojoj banci ili pošti ili elektronskim putem. U okviru opcije Školarine i Uplate student može da proveri sve informacije: primalac, šifra plaćanja i valuta, žiro račun fakulteta, model i poziv na broj, radi ispravnog popunjavanja opšte uplatnice. Svaki student ima svoj jedinstveni poziv na broj. Uz poziv na broj vrlo je važno da student ne zaboravi da popuni polje BROJ MODELA (97), da ne bi dolazilo do problema oko evidencije uplate i ažuriranja stanja kredita na e-Student aplikaciji.

VAŽNO UPOZORENjE:
Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.3723 od 17. decembra 2014. godine studenti ne plaćaju prve dve prijave po ispitu bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, počevši od šk. 2014/15. godine.
UPLATE PO OSNOVI ZADUŽENjA DOSPELIH RATA ŠKOLARINE KAO I IZNOSA 1000 DIN. ZA TREĆU I SVAKU NAREDNU PRIJAVU PO ISPITU MORAJU BITI BLAGOVREMENO IZMIRENE.

IMATI U VIDU DA JE VREME KOJE JE POTREBNO OD UPLATE (POŠTA, BANKA) DOK UPLATA NE „LEGNE“ NA RAČUN STUDENTA ČETIRI RADNA DANA!!! (svako ko se ogluši o ovo upozorenje rizikuje da će mu biti onemogućeno prijavljivanje ispita).

Ukoliko student nakon promene šifre, pri nekom narednom pristupu aplikaciji zaboravi šifru ili iz bilo kojeg drugog razloga ne uspe da pristupi svom e-Student nalogu, u obavezi je da isti problem što pre prijavi studentskoj službi kako bi se problem rešio, a najbolje PRE POČETKA roka za prijavu ispita.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE STUDENTSKOG SERVISA NALAZI SE NA SAJTU FAKULTETA (dokumenti / prijave, formulari i uputstva, kao i na oglasnim tablama službe za studentska pitanja).

 

 Dokumentacija koja prati Vest:


 Povratak na početnu stranu „Ispitni rokovi“