Obaveštenje o prijavi ispita VI/2019. Štampa
Ispitni rokovi
petak, 10 maj 2019 15:02
PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK ŠK. 2018/19. GODINE VRŠI SE ISKLjUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM
(Odnosi se na studente svih nivoa studija koji imaju korisnički nalog u E-student aplikaciji.
Da bi student mogao pristupiti prijavi ispita, predhodno mora izvršiti anketiranje o vrednovanju pedagoškog rada nastavnka i saradnika)

 

Elektronska prijava ispita otvorena je od: 27.05.2019.g. do 30.5.2019.g.

NAKNADNA prijava ispita 31.5.2019. (isključivo na šalteru studentke službe uz plaćanjenje takse od 1000 din. po ispitu).

Termini polaganja ispita biće naknadno objavljeni.

VAŽNO UPOZORENjE:
Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.3723 od 17. decembra 2014. godine studenti ne plaćaju prve dve prijave po ispitu bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, počevši od šk. 2014/15. godine.
UPLATE PO OSNOVI ZADUŽENjA DOSPELIH RATA ŠKOLARINE KAO I IZNOSA 1000 DIN. ZA TREĆU I SVAKU NAREDNU PRIJAVU PO ISPITU MORAJU BITI BLAGOVREMENO IZMIRENE.
IMATI U VIDU DA JE VREME KOJE JE POTREBNO OD UPLATE (POŠTA, BANKA) DOK UPLATA NE "LEGNE" NA RAČUN STUDENTA ČETIRI RADNA DANA!!! (svako ko se ogluši o ovo upozorenje rizikuje da će mu biti onemogućeno prijavljivanje ispita elektronskim putem).

PONOVO SKREĆEMO PAŽNjU!!!
SREDSTVA KOJIMA STUDENTI RASPOLAŽU NA SVOJIM KREDITIMA U OKVIRU E-STUDENT APLIKACIJE MOGU KORISTITI SAMO ZA PLAĆANjE RATA ŠKOLARINE, PRIJAVE ISPITA I TAKSE ZA NAKNADNU PRIJAVU ISPITA.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE STUDENTSKOG SERVISA NALAZI SE NA SAJTU FAKULTETA (dokumenti / prijave, formulari i uputstva, kao i na oglasnim tablama službe za studentska pitanja).

Ukoliko student nakon promene šifre, pri nekom narednom pristupu aplikaciji zaboravi šifru ili iz bilo kojeg drugog razloga ne uspe da pristupi svom e-Student nalogu, u obavezi je da isti problem što pre prijavi studentskoj službi kako bi se problem rešio, a najbolje PRE POČETKA roka za prijavu ispita.

 

 Dokumentacija koja prati Vest:


 Povratak na početnu stranu „Ispitni rokovi“