Obaveštenje o prijavi ispita I/2019. Štampa
Ispitni rokovi
četvrtak, 27 decembar 2018 18:56
OBAVEŠTENjE
PRIJAVA ISPITA
(AKADEMSKE, STRUKOVNE, SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE, MASTER I DOKTORSKE STUDIJE)
JANUARSKI ISPITNI ROK ŠK. 2018/2019.

 

Prijavu ispita, elektronskim putem, studenti mogu obaviti od 08.01. do 10.01.2019.

Naknadna prijava ispita je 11.01.2019. od 10-12č, na šalteru službe, uz plaćanje nadoknade za za kašnjenje u iznosu od 1.000,00 rsd, po ispitu.

Kao i predhodnih godina u januarskom i februarskom ispitnom roku mogu se prijavljivati i polagati samo jednosemestralni ispiti zimskog i letnjeg semestra ( Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitima- Glasnik Univerziteta u Beogradu, godina LII,, br.180, od 15. jula 2014. godine).

NAPOMENA:
Studenti su u obavezi da blagovremeno izvrše uplatu svojih finansijskih zaduženja kako bi mogli da elektronski (preko svojih korisničkih naloga) pristupe prijavi ispita.
Podsećamo da je za prenos uplate (dospele rate školarine, naknade za prijavu ispita) potrebno najmanje 4 radna dana, od trenutka uplate (u pošti, banci) do registrovanja iste na račun studenta.
Studenti koji su iskoristili pravo prijave dva puta, (po ispitu), svaku sledeću prijavu ispita plaćaju 1.000,00 rsd, bez obzira na status koji imaju. Detaljne informacije o načinu korišćenja studentskog servisa studenti mogu videti na sajtu Fakulteta, link Dokumenti / Prijave, formulari i uputstva-UPUTSTVO ZA RAD STUDENTSKIH SERVISA.

 

OBAVEŠTENjE
PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2018/19. GODINE ZA
STUDENTE KOJI SU UPISANI ŠKOL. 2005/06. GODINE I RANIJE.

 

Prijava ispita je na šalteru Studentske službe od 08.01. do 10.01.2019. godine.

Cena ispita je 1.300,00 dinara.

Naknadna prijava ispita je 11.01.2019. od 10-12č, na šalteru Službe, uz plaćanje nadoknade za kašnjenje u iznosu od 1.000,00 dinara po ispitu.

 

arrow Dokumentacija koja prati Vest:


 Povratak na početnu stranuIspitni rokovi“