Obaveštenje o prijavi ispita IX-II/2018. Print
Ispitni rokovi
Thursday, 30 August 2018 15:08
PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBAR 2 ISPITNI ROK ŠK. 2017/18.
(NA SVIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA)
Elektronska prijava ispita putem korisničkog naloga studenta od
4.9.2018. do 6.9.2018.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Podsećamo studente da svoje obaveze (uplate po osnovu školarine i naknadu za prijavu ispita 3. i više) izmire (koristeći poziv na broj iz svog korisničkog naloga). IMATI U VIDU DA JE VREME KOJE JE POTREBNO OD UPLATE (POŠTA, BANKA) DOK UPLATA NE "LEGNE" NA RAČUN STUDENTA TRI RADNA DANA!!!

Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.3723 od 17.decembra 2014. godine studenti Osnovnih akademskih, Strukovnih, Master akademskih i Doktorskih akademskih studija ne plaćaju prve dve prijave po ispitu bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, počevši od šk. 2014/15. godine.

Naknadni termin za prijavu ispita 7.9.2018. isključivo na šalteru studentke službe uz plaćanje takse od 1000 din. po ispitu.

Ukoliko studenti nisu izmirili svoje obaveze po osnovu školarine ili naknade za prijavu ispita do početka roka za prijavu ispita, uplate izvršiti na žiro-račun fakulteta ISKLjUČIVO sa dole navedenim pozivima na broj, i dokaz o uplati- uplatnicu, doneti na šalter studentske službe:

  • 06 - za školarinu na OAS;
  • 08 - za školarinu na master studijama;
  • 10 - za školarinu na doktorskim studijama;
  • 12 - za školarinu na OSS, SSS;
  • 07 - za prijavu ispita i taksu za naknadnu prijavu ispita.

 Dokumentacija koja prati Vest:

 

 Povratak na početnu stranuIspitni rokovi“