Obaveštenje o prijavi ispita 09-I/2018. i anketiranje studenata o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika Print
Ispitni rokovi
Friday, 20 July 2018 18:19
PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBAR 1 ISPITNI ROK ŠK. 2017/18.
KAO I
ANKETIRANjE STUDENATA O VREDNOVANjU PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA

(kao što smo u junu najavili, anketiranje se ovog puta odnosi za predmete prolećnog semestra i dvosemestralne predmete)
(detaljno uputstvo u nastavku ovog obaveštenja)

 

Elektronska prijava i anketiranje u periodu od: 26.7.2018. do 22.8.2018.

VAŽNA NAPOMENA:
Podsećamo studente da svoje obaveze (uplate po osnovu školarine i naknadu za prijavu ispita 3. i više) izmire (koristeći poziv na broj iz svog korisničkog naloga). IMATI U VIDU DA JE VREME KOJE JE POTREBNO OD UPLATE (POŠTA, BANKA) DOK UPLATA NE "LEGNE" NA RAČUN STUDENTA TRI RADNA DANA!!!
Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.3723 od 17.decembra 2014. godine studenti Osnovnih akademskih, Strukovnih, Master akademskih i Doktorskih akademskih studija ne plaćaju prve dve prijave po ispitu bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, počevši od šk. 2014/15. godine.

Naknadna prijava ispita 23.8.2018. isključivo na šalteru studentke službe uz plaćanjenj takse od 1000 din. po ispitu (ovog dana uplatnice doneti isključivo sa pozivom na broj:06 (školarina za OAS; 12 (školarina za OSS, SSS 07 ispit)


ANKETIRANjE STUDENATA O VREDNOVANjU PEDAGOŠKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA
(anketu sprovode studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i master akad. studija)

 

ANKETIRANjE MOŽETE OBAVITI PREKO VAŠEG KORISNIČKOG NALOGA U STUDENTSKOM SERVISU.
UPOZORENjE!!!
STUDENTI NEĆE MOĆI DA PRIJAVLjUJU ISPITE ZA SEPTEMBARSKI 1 ISPITNI ROK UKOLIKO PREDHODNO NISU POPUNILI ANKETU. ANKETA SE ODNOSI NA PREDMETE PROLEĆNOG SEMESTRA I DVOSEMESTRALNE PREDMETE PRAĆENE U ŠKOLSKOJ 2017/18.

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE ANKETE: Kod pojedinih predmeta je više angažovanih nastavnika, međutim student će dobiti da popuni samo 1 listić. Iz padajućeg menija će odabrati odgovarajućeg nastavnika kod koga je pohađao najveći deo predavanja.
Takođe, uključena je opcija "za nastavnu grupu" tako da će za predmete gde postoji više nastavnih grupa,(teorije i tehnologije sportskih grana i teorije i prakse sport. grana....) student dobiti samo jedan listić sa onim nastavnikom koji je angažovan na nastavnoj grupi gde student prati predmet. Isti postupak obaviti i za saradnika.

Najveći broj pitanja ima skalu odgovora od 1-5 pri čemu 1 znači da se u najmanjoj meri slažete sa ponuđenom konstatacijom, a 5 da se u potpunosti slažete sa konstatacijom.


 Dokumentacija koja prati Vest:

 

 Povratak na početnu stranuIspitni rokovi“