Одлука, Реферат Комисије и Сажетак реферата за избор у звањe редовног професора за предмет Теорија и методика скијања Штампа
Одлуке
среда, 20 мај 2020 16:33

На основу члана 5. Статута Универзитетa у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр.934/18-2 од 6.6.2018.године, члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (,,Гласник Универзитета“ у Београду бр.200/17.) и члана 14. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Београду-Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр.2343/17-3 од 8.2.2018. године, декан Факултета доноси

 

О Д Л У К У

 

Реферат Комисије и Сажетак реферата по расписаном конкурсу за избор 1 (једног) наставника у звањe редовног професора, за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, за предмет Теорија и методика скијања, упућују се на јавност у трајању од 15 дана.

У току трајања увида јавности Факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије.

 

Преузмите званичну документацију:

 повратак на садржај  Одлуке