Динамика плаћања 4. и 5. Рата сви нивои студија 2019-20. Штампа
Одлуке
петак, 08 мај 2020 15:10

arrow Студенти свих нивоа студија финанисијске обавезе по основу 4. рате школарине која је доспела 1.4.2020. године и 5. рате школарине која је доспева 15.5.2020. године, измирују у три једнака дела, тако што се збир 4. и 5. рате дели у три једнака дела и плаћа се на следећи начин:

  • Прва рата до 18.5.2020. године;
  • Друга рата до 15.6.2020. године;
  • Трећа рата до 17.8.2020. године.

Напомена: Сходно одлукама, корекција предрачуна на е-студент налозима, биће видљива током следеће недеље.