Обавештење о пријави испита IX-1 и анкетирање 2018/19. Штампа
Испитни рокови
уторак, 23 јул 2019 16:50
ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА СЕПТЕМБАР 1 ИСПИТНИ РОК ШК. 2018/19.
КАО И АНКЕТИРАЊЕ СТУДЕНАТА О ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Као што смо у јуну најавили, анкетирање се овог пута односи за предмете пролећног семестра и двосеместралне предмете.

 

Електронска пријава и анкетирање у периоду од: 01.8.2019. до 21.8.2019.

Накнадна пријава испита 22.8.2019. год. и вршиће се на стандардни начин, искључиво на шалтеру студентске службе. Приликом пријаве испита студент предаје и уплатницу о плаћеној такси у износу 1000 дин. за сваки накнадно пријаљен испит. Тог дана уплатнице донети са уплатом на текући рачун факултета 840-1102666-24 искључиво са позивом на број: 06 школарина за ОАС а 07 за пријаву испита; 12 школарина за ОСС, ССС а 07 пријава испита; 08 школарина за МАС а 07 пријава испита; 10 школарина за ДАС а 07 пријава испита.

Упутство за електронску пријаву испита:

  1. Пре него што студент жели да пријави испит, потребно је да на свом кредиту у оквиру е-Студент апликације има довољну количину средстава за плаћање. Уколико студент нема довољну количину средстава, потребно је да исту претходно уплати неколико дана раније, минимум 4 радна дана). Средства се могу уплатити на шалтеру у било којој банци или пошти.
  2. У оквиру опције Школарине и Уплате, студент може да провери све информације: прималац, шифра плаћања , жиро рачун факултета, модел и позив на број, ради исправног попуњавања опште уплатнице.
  3. Сваки студент има свој јединствени позив на број. Уз позив на број врло је важно да студент не заборави да попуни поље БРОЈ МОДЕЛА (97), да не би долазило до проблема око евиденције уплате и ажурирања стања кредита на е-Студент апликацији.

На основу одлуке деканата ФСФВ 02-бр.3723 од 17. децембра 2014. године студенти не плаћају прве две пријаве по испиту без обзира да ли су уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента, почевши од шк. 2014/15. године.

  • СРЕДСТВА КОЈИМА СТУДЕНТИ РАСПОЛАЖУ НА СВОЈИМ КРЕДИТИМА У ОКВИРУ Е-СТУДЕНТ АПЛИКАЦИЈЕ МОГУ КОРИСТИТИ САМО ЗА ПЛАЋАЊЕ РАТА ШКОЛАРИНЕ И ПРИЈАВЕ ИСПИТА
  • УПЛАТЕ ПО ОСНОВИ ЗАДУЖЕЊА ДОСПЕЛИХ РАТА ШКОЛАРИНЕ КАО И ИЗНОСА 1000 ДИН. ЗА ТРЕЋУ И СВАКУ НАРЕДНУ ПРИЈАВУ ПО ИСПИТУ МОРАЈУ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ИЗМИРЕНЕ.
АНКЕТИРАЊЕ СТУДЕНАТА О ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
(анкету попуњавају студенти Основних академских, струковних, мастер и докторских академских студија)

Aнкетирање можете обавити преко вашег корисничког налога у студентском сервису.
Анкетирање наставника (предавања) и сарадника (вежбе) можете извршити већ од 01.8.2019. године до 21.8.2019. године, када је крај термина за регуларну пријаву испита септембар 1 испитног рока.
Анкетирање се врши кликом на АНКЕТУ у студентском сервису.

Напомена:
Студенти неће моћи да пријављују испите за септембарски 1 испитни рок уколико претходно нису попунили анкету. Анкета се односи на предмете пролећног семестра и двосеместралне предмете праћене у школској 2018/19.

Упутство за попуњавање анкете:
Код појединих предмета је више ангажованих наставника, међутим, студент ће добити да попуни само 1 листић.
Из падајућег менија ће одабрати одговарајућег наставника код кога је похађао највећи део предавања.
Такође, укључена је опција "за наставну групу" тако да ће за предмете где постоји више наставних група, (теорије и технологије спортских грана и теорије и праксе спорт. грана....) студент добити само један листић са оним наставником који је ангажован на наставној групи где студент прати предмет. Исти поступак обавити и за сарадника.

Највећи број питања има скалу одговора од 1-5 при чему 1 значи да се у најмањој мери слажете са понуђеном констатацијом, а 5 да се у потпуности слажете са констатацијом.

 

 Документација која прати Вест:


 Повратак на почетну страну „Испитни рокови“