Обавештење о пријави испита 09-I/2018. и анкетирање студената о вредновању педагошког рада наставника и сарадника Штампа
Испитни рокови
петак, 20 јул 2018 18:19
ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА СЕПТЕМБАР 1 ИСПИТНИ РОК ШК. 2017/18.
КАО И
АНКЕТИРАЊЕ СТУДЕНАТА О ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

(као што смо у јуну најавили, анкетирање се овог пута односи за предмете пролећног семестра и двосеместралне предмете)
(детаљно упутство у наставку овог обавештења)

 

Електронска пријава и анкетирањe у периоду од: 26.7.2018. до 22.8.2018.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Подсећамо студенте да своје обавезе (уплате по основу школарине и накнаду за пријаву испита 3. и више) измире (користећи позив на број из свог корисничког налога). ИМАТИ У ВИДУ ДА ЈЕ ВРЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ОД УПЛАТЕ (ПОШТА, БАНКА) ДОК УПЛАТА НЕ "ЛЕГНЕ" НА РАЧУН СТУДЕНТА ТРИ РАДНА ДАНА!!!
На основу одлуке деканата ФСФВ 02-бр.3723 од 17.децембра 2014. године студенти Основних академских, Струковних, Мастер академских и Докторских академских студија не плаћају прве две пријаве по испиту без обзира да ли су уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента, почевши од шк. 2014/15. године.

Накнадна пријава испита 23.8.2018. искључиво на шалтеру студентке службе уз плаћањењ таксе од 1000 дин. по испиту (овог дана уплатнице донети искључиво са позивом на број:06 (школарина за ОАС; 12 (школарина за ОСС, ССС 07 испит)


АНКЕТИРАЊЕ СТУДЕНАТА О ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
(анкету спроводе студенти основних академских, основних струковних и мастер акад. студија)

 

АНКЕТИРАЊЕ МОЖЕТЕ ОБАВИТИ ПРЕКО ВАШЕГ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА У СТУДЕНТСКОМ СЕРВИСУ.
УПОЗОРЕЊЕ!!!
СТУДЕНТИ НЕЋЕ МОЋИ ДА ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТЕ ЗА СЕПТЕМБАРСКИ 1 ИСПИТНИ РОК УКОЛИКО ПРЕДХОДНО НИСУ ПОПУНИЛИ АНКЕТУ. АНКЕТА СЕ ОДНОСИ НА ПРЕДМЕТЕ ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА И ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ ПРЕДМЕТЕ ПРАЋЕНЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ АНКЕТЕ: Код појединих предмета је више ангажованих наставника, међутим студент ће добити да попуни само 1 листић. Из падајућег менија ће одабрати одговарајућег наставника код кога је похађао највећи део предавања.
Такође, укључена је опција "за наставну групу" тако да ће за предмете где постоји више наставних група,(теорије и технологије спортских грана и теорије и праксе спорт. грана....) студент добити само један листић са оним наставником који је ангажован на наставној групи где студент прати предмет. Исти поступак обавити и за сарадника.

Највећи број питања има скалу одговора од 1-5 при чему 1 значи да се у најмањој мери слажете са понуђеном констатацијом, а 5 да се у потпуности слажете са констатацијом.


 Документација која прати Вест:

 

 Повратак на почетну странуИспитни рокови“